2024/7(July)/14
يكشنبه، ۲۴ تير ۱۴۰۳

شهید سید جعفر مفیدی

زندگینامه

شهید سید جعفر فرزندسید محمد علی مفیدی متولد 1347 در یک خانواده مذهبی و متدین و در روستای یساقی چشم به جهان گشود و بخاطر عشق و ارادتی که پدر بزرگوارش که خود از سادات و ذریه رسول الله بود نام او را جعفر نهاد. شهید جاویدالاثر در همان اوایل کودکی از مهر و علاقه خارق العاده پدر بزرگوارش برخوردار و بعلت حسن جمال سیمای جذابی که خداوند این موهبترا به او ارزانی نموده بود یک تعلق خاص به این پسر دلبندش داشت .و همیشه سفارش جعفر را در نزد همه اعضای خانواده توصیه می نمود اگر چه عمر پدر بزرگوارش کوتاه بود در همان دوران طفولیت جعفر از این دنیای فانی رخت بربست و همه مسئولیت ها پس از فوت پدر به برادران بزرگتر او محول گردید . شهید جاویدالاثر دوره ابتدایی ،راهنمایی ودوره دبیرستان رادر روستای یساقی تحصیل نمودو شهید چون از استعداد وهوش سرشاری بخوردار بود در زمینه های نقاشی _ خط_ خوش نویسی _ شعر وبه جهت بهره مندی از معنویات اسلامی در همان سنین نوجوانی و جوانی با موسسه در راه حق مکاتبه و هرماه نشریه مذهبی برای او ارسال می گردید و مستمر مکاتباتی با موسسه در راه حق قم و نهاد بیناد شهید داشت و شعر و نقاشی و فعالیت های هنری که حاکی از حماسه رزم آفرین نیروهایی اسلام در جهاد با کفر الحادی بودند ترسیم و به مجله شاهد ارسال و در بعضی موارد موردتشویق و عنایت ویژه قرار می گرفت .شهید جاویدالاثر پس از شهادت جان سوز برادر بزرگوارش سیداسماعیل که عشق و علاقه ویژه نسبت به او داشت پس از شهادت او همیشه در تاثیر و اندوهو حزن بود و لحظه ای از یاد و راه ورسم او غفلت نورزید و مکرر عزم به جبهه های نبرد حق علیه باطل را می نمود. اگرچه چندسالی از شهادت برادرش نگشته بود و خانواده او در رنج وغم و داغ و هجران آن عزیز سفر کرده متاثر و متالم بودند.هیچگاه برای ادامه راه او و فرمان حضرت امام راحل غفلت نورزید وهمیشه آماده رفتن به جبهه بود واما به خاطر مریض بودن مادرش او را ترغیب به تحصیل می نمودند که او را از رفتن به جبهه بازدارند این قضیه هم موجب نگردید که او به جبهه نرود وسرانجام پس از طی مراحل آموزش در تاریخ 1365/10/12 به جبهه اعزام گردید ودر منطقه عملیاتی شلمچه مشغول رزم شد پس از مدتی ماندن در جبهه در مورخه 1365/11/2 به همراه دیگر رفقای هم رزمش شهیدمیر نقی صمدی وسید عبدالله میر کریمی و یدالله قجرمقفود الاثر گردید .و پیکر پاکشان در منطقه عملیاتی باقی ماند روح همه شهدا شاد.
خصوصیات وویژگی های شهید این بود که روحیاتو رفتار و کرداراو برای همه ما الگو بود.مانند مهربانی ،صفا ، عطوفت و بهرمندی از هوش و استعداد خدادادی و صمیمیت با دوستان و آرام بودن اوست که در دلهای همه ما باقی ماند و همه ما در حسرت آن عزیزسفر کرده که با قدی رعنا و قامتی برافراشته با آن همه جمال و کمال راه به سوی مولاو مقتدای خود حسین (ع)در پیش گرفت و سرانجام همانند فرزدان آن حضرت بی دفن و کفن در آن سرزمین غربت تفتیده کربلای زمان جان به جان آفرینان تقدیم نمود . خداوندا تو خود این هدیه را از ما بپذیر و ما رادر راه آرمان آنان پایند و استوار گردان و لحظه ای از هدایت و حمایت مارا محروم نساز که در اول راهیم و نیاز به مدد و کمک تو داریم ای رب العامین